DAFTAR PENERIMA BLT DD TAHAP II DESA KETITANGWETAN

Ketitangwetan 25 juni 2020.
Berikut ini daftar penerima BLT DD TAHAP II Desa Ketitangwetan kec. Batangan kab. Pati. Ada 157 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari Dana Desa Tahap 2 ini di Desa Ketitangwetan). Masing-masing KPM ini menerima sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan.
Penyaluran BLT DD Tahap 2 ini langsung transfer dari dana desa Ketitangwetan ke masyarakat dengan pembuatan virtual account yang dibayarkan langsung oleh Bank Jateng ke KPM, sehingga tidak ada resiko dana BLT DD tidak sampai ke KPM. Semua KPM langsung menerima dengan nilai yang benar dan sesuai.

NO2 NAMA NIK ALAMAT
1 TAYEM 3318072309650001 RT 01 RW 01
2 SULISTIYONO 3318071605750002 RT 01 RW 01
3 ESTHER KOWO 3318071212530001 RT 01 RW 01
4 ABDUL RAHMAN 3318081610480001 RT 01 RW 01
5 SITI ARBAIYAH 3318074107840102 RT 01 RW 01
6 UMBARWATI 3318076212580001 RT 01 RW 01
7 MARSUMI 3318074107630120 RT 01 RW 01
8 MBARI PARSI 3318070106620001 RT 01 RW 01
9 SUMINAH 3318074404720001 RT 01 RW 01
10 SRI YATI 3318074107500336 RT 01 RW 01
11 WAGINAH 3318145006690002 RT 01 RW 01
12 LAMINAH 3318074107530195 RT 01 RW 01
13 SUPARDI 3318070107540103 RT 01 RW 01
14 SAMINI 3318074107520300 RT 01 RW 01
15 DARMAN 3318070107460089 RT 01 RW 01
16 SUMARNI 3318074508710001 RT 02 RW 01
17 SRI SUWARSI 3318075408730002 RT 02 RW 01
18 KISWATI 3318075406790002 RT 02 RW 01
19 SUMIRAH 3318074107570258 RT 02 RW 01
20 MUNAMBAR 3318074107610244 RT 02 RW 01
21 PARSI 3318084107610111 RT 02 RW 01
22 SRI WURNI 3318074107690158 RT 02 RW 01
23 MEISYAROH 3318074202730001 RT 02 RW 01
24 JAMINI 3318076811780001 RT 02 RW 01
25 JUMIATI SUMIDI 3318074107810132 RT 02 RW 01
26 SUGIYATI 3318074201760001 RT 02 RW 01
27 SUWARNI 3318076005820005 RT 02 RW 01
28 WAKINI 3318074107700343 RT 02 RW 01
29 SUGIK WINONG 3318074107750168 RT 02 RW 01
30 SUNARI 3318076502680001 RT 02 RW 01
31 SRI SUWARSIH 3318076104820001 RT 03 RW 01
32 SUKARSI 3318074502830002 RT 03 RW 01
33 TASNI 3318074107640209 RT 03 RW 01
34 SUPARTINI 3318075212820001 RT 03 RW 01
35 SUKEMI 3318074107690209 RT 03 RW 01
36 SUWARTI 3318076202740001 RT 03 RW 01
37 SUMIRAH 3318075802730001 RT 03 RW 01
38 NANIKATI 3318064306900003 RT 03 RW 01
39 SARPI 3318074107600429 RT 03 RW 01
40 MANISIH 3318074107680211 RT 03 RW 01
41 LEGIONO 3318070107350102 RT 03 RW 01
42 KADAR 3318070106390001 RT 03 RW 01
43 KASNI 3318075107650332 RT 03 RW 01
44 UMBARNI 3318076011690003 RT 03 RW 01
45 SITI RAHMAWATI 3318074901940001 RT 03 RW 01
46 LASNI 3318074107380189 RT 04 RW 01
47 DASURI 3318070107650250 RT 04 RW 01
48 RIYANTI 3318074406940002 RT 04 RW 01
49 SUTARJAN 3318070107620204 RT 04 RW 01
50 SITI ROSIYAH 3318074705880006 RT 04 RW 01
51 KASTAWI 3318051304860004 RT 04 RW 01
52 SUPRIYADI 3318071502690002 RT 04 RW 01
53 KUSMINTO 3318072706690001 RT 04 RW 01
54 SLAMET PURNOMO 3318072707850004 RT 04 RW 01
55 SARISIH 3318074107330220 RT 04 RW 01
56 SUYATMI 3316126108870002 RT 04 RW 01
57 LASEMI 3318074107640278 RT 04 RW 01
58 TASIRAH 3318074107600015 RT 04 RW 01
59 EDI SUJATMIKO 3318070101650007 RT 04 RW 01
60 KURNIAWATI 3318075101850001 RT 04 RW 01
61 JUMINI 3318074107390135 RT 05 RW 01
62 NYOTO 3318070107440062 RT 05 RW 01
63 NING IDA WATI 3318074601880001 RT 05 RW 01
64 NISA’UL JAMILAH 3318074807880001 RT 05 RW 01
65 MUDI 3318070307600306 RT 05 RW 01
66 SETYO PRAMONO 3318071004880001 RT 05 RW 01
67 LASNO 3318070107330136 RT 05 RW 01
68 SUPI 3318074107090214 RT 05 RW 01
69 PARMINI 3318074307810001 RT 05 RW 01
70 TARIMAN 3318070703510001 RT 05 RW 01
71 SUMINI 3318074107730205 RT 05 RW 01
72 JAYANTI MASRU’AH 3318075306860003 RT 05 RW 01
73 KUSMIATI 3318074905740001 RT 05 RW 01
74 NING ITA WATI 3318075007840001 RT 05 RW 01
75 SITI UMAYA 3318076802830001 RT 05 RW 01
76 DARMI 3318074107370135 RT 01 RW 02
77 JAINI 3318074107630327 RT 01 RW 02
78 SUTI 3318074107470136 RT 01 RW 02
79 WATINI 3318074107690184 RT 01 RW 02
80 NYAMINI 3318074107720193 RT 01 RW 02
81 SAHID 3318072412570001 RT 01 RW 02
82 SUTARJAN 3318070107580376 RT 01 RW 02
83 NGASEMI 3318074107650444 RT 01 RW 02
84 MIRAH 3318076204690001 RT 01 RW 02
85 DANDANG 3318076701910002 RT 01 RW 02
86 HASAN SETYADI 3318071702920001 RT 01 RW 02
87 RATINI 3318074106590003 RT 01 RW 02
88 SITI NYAMIATUN 3318076310810003 RT 01 RW 02
89 NAMI 3318074107410112 RT 01 RW 02
90 SUMARI TONI 3318086510840003 RT 01 RW 02
91 WASIYAM 3318074107520219 RT 02 RW 02
92 PAKNO 1802261707430001 RT 02 RW 02
93 JUWARI 3318074107710138 RT 02 RW 02
94 MARFU’AH 3317104603850007 RT 02 RW 02
95 PARMAN 3318070107470014 RT 02 RW 02
96 SAMINAH 3318074107650301 RT 02 RW 02
97 DEWI SURYANI 3318074503900002 RT 02 RW 02
98 ASMI BUKHORI 3318075602840001 RT 02 RW 02
99 DAMIRAH 3318075802570001 RT 02 RW 02
100 SRIWI 3318074205640001 RT 02 RW 02
101 JARYATI 3318074107400461 RT 02 RW 02
102 JINAH 3318074107600556 RT 02 RW 02
103 DANI ANJARI 3318074507800006 RT 02 RW 02
104 EDY SUWARNO 3318071710800001 RT 02 RW 02
105 KUSTINI 3318074107600605 RT 02 RW 02
106 SITI SUMIATI 3318075402790002 RT 03 RW 02
107 JASMI 3318074101690004 RT 03 RW 02
108 MANIRAH 3318074107630514 RT 03 RW 02
109 SUPI YOTO 3318074503710001 RT 03 RW 02
110 SUPIYAH 3318074107630463 RT 03 RW 02
111 LEGINAH 3318074111580001 RT 03 RW 02
112 SEPTIYONO 3318071209910003 RT 03 RW 02
113 SUJIATI 3318074107770108 RT 03 RW 02
114 DARMADI 3318072012880002 RT 03 RW 02
115 ABDUL KHAMID 3318070903670001 RT 03 RW 02
116 SAPURAH 3318074107410110 RT 03 RW 02
117 JAMINI 3318074107640236 RT 03 RW 02
118 MARSINAH 3318075306800003 RT 03 RW 02
119 SARPIN 3318070107530312 RT 03 RW 02
120 SUMINAH SUPARDI 3318074104700001 RT 03 RW 02
121 PARTI 3318074107520341 RT 04 RW 02
122 MUKTIANI 3318076903950002 RT 04 RW 02
123 SAINI 3318074107320108 RT 04 RW 02
124 DAMINAH 3318074107600597 RT 04 RW 02
125 YULIAH NUR SAFA’AH 3318074107720247 RT 04 RW 02
126 WAKINI 3318074107430259 RT 04 RW 02
127 UMBAR 3318074107540292 RT 04 RW 02
128 SUMI 3318074107510148 RT 04 RW 02
129 KARTINI 3318074812740001 RT 04 RW 02
130 SARTI 3318074107490140 RT 04 RW 02
131 SUMINI 3318076012870002 RT 04 RW 02
132 GAMIRAH 3318074107430258 RT 04 RW 02
133 MURNI 3318074107480230 RT 04 RW 02
134 KASEMI 3318075305530001 RT 04 RW 02
135 SUMINAH 3318074501790002 RT 04 RW 02
136 SAMSI 3318070107560111 RT 05 RW 02
137 LASMIAH 3318074701710002 RT 05 RW 02
138 INDARJITO 3318070107620274 RT 05 RW 02
139 DARMI 3318074107540192 RT 05 RW 02
140 LASMIN 3318151012680001 RT 05 RW 02
141 PARTI SUWODO 3318076907730001 RT 05 RW 02
142 NUR HADI 3318072406760001 RT 05 RW 02
143 NYAMIN 3318070107440098 RT 05 RW 02
144 RAMIN 3318070107510096 RT 05 RW 02
145 SRI GITO 3318074107440113 RT 05 RW 02
146 LEGINAH 3318074107330219 RT 05 RW 02
147 SUNTARI 3318076311870006 RT 05 RW 02
148 KARMINAH JUWARI 3318076006820004 RT 05 RW 02
149 RUKANI 3318071602880001 RT 05 RW 02
150 PARYATI 3318074501860002 RT 05 RW 02
151 FITRIA ELINNA 3318074906970002 RT 01 RW 02
152 TUMINAH 3318074205690003 RT 02 RW 01
153 DAMIRAH 3318074107720248 RT 02 RW 02
154 SUMINI 3318074107500339 RT 03 RW.01
155 NUR KALIM 3318070107700229 RT 02 RW 02
156 HARTI 3318074107640344 RT 02 RW 02
157 GIMAN 3318070107550186 RT 01 RW 02

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan